scroll down to see the content
最新活动
  • 更多选项
活动性质 业内 公众 业内及公众 透过邀请 透过登记
活动日期
开始日期 - (DD-MM-YYYY)
结束日期 - (DD-MM-YYYY)
Gerontech and Innovation Expo cum Summit 2019
乐龄科技博览暨高峰会 2019
21/11/2019 - 24/11/2019
(852) 3705 5276
(852) 2865 0823
gies.info@hkcss.org.hk
Christie's Hong Kong Autumn Auctions 2019
香 港 佳 士 得 2019 年 秋 季 拍 卖 会
22/11/2019 - 27/11/2019
(852) 2760 1766
(852) 2760 1767
enquiryhk@christies.com
JMA Hong Kong International Jewelry Show
JMA香港国际珠宝节
28/11/2019 - 01/12/2019
(852) 2766 3002
(852) 2362 3647
enquiry@jewelry.org.hk
HKTDC SmartBiz Expo (香港貿發局創智營商博覽)
HKTDC SmartBiz Expo (香港貿發局創智營商博覽)
04/12/2019 - 06/12/2019
(852) 1830 668
(852) 2824 0249
smartbizexpo@hktdc.org
HKTDC Hong Kong International Franchising Show (香港貿發局香港國際特許經營展)
HKTDC Hong Kong International Franchising Show (香港貿發局香港國際特許經營展)
04/12/2019 - 06/12/2019
(852) 1830 668
(852) 2824 0249
franchisingshow@hktdc.org
Business of IP Asia Forum
亚洲知识产权营商论坛
05/12/2019 - 06/12/2019
(852) 1830 668
(852) 2824 0249
bipasia@hktdc.org
DesignInspire 2019
DesignInspire 2019
05/12/2019 - 07/12/2019
(852) 1830 668
(852) 2824 0249
designinspire@hktdc.org
Learning & Teaching Expo 2019
学与教博览会2019
11/12/2019 - 13/12/2019
info@ltexpo.com
The 97th Hong Kong Wedding Fair
第97届香港结婚节暨圣诞婚纱展
13/12/2019 - 15/12/2019
(852) 2591 9823
(852) 2573 3311
hkexhi@hka.com.hk